Karanlık fotonların standart fizik modelini genişlettiği söyleniyor

Avustralya’daki bir radyo teleskopundan gelen en son verileri yalnızca karanlık fotonlar açıklayabilir. Fizikçiler artık karanlık fotonları standart fizik modeline dahil etmek istiyor.

Viyana, Avusturya). Avustralya’daki radyo teleskopu EDGES’ten (Küresel Yeniden İyonlaşma Çağını Kusurlandırma Deneyi) alınan ölçüm verileri, astrofizikçiler için bir bilmece oluşturuyor: ölçümler, erken evrenin olağan resmiyle çelişiyor. Fizikçiler, verileri hâlâ açıklayabilmek için Physical Review Letters dergisinde bir hipotez yayınladılar. Buna göre etki, karanlık madde ile ilgili olan karanlık fotonlar yardımıyla açıklanabilir.

Fizikçiler, karanlık madde ve karanlık enerjiye ek olarak, evrendeki karanlık fotonlardan da şüpheleniyorlar. Bu kavram hala nispeten genç, ancak bunu ve diğer etkileri açıklayabilir. Karanlık fotonların, karanlık madde ile ilişkili değiş tokuş parçacıkları olduğu söylenir. Avusturya Bilimler Akademisi Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü’nden (ÖAW) Josef Pradler’in açıkladığı gibi: “Teorimiz, Standart Model’in yalnızca minimal bir uzantısını temsil eden karanlık fotonlar varsayımına dayanmaktadır. Fizikçiler, karanlık fotonların belirli koşullar altında normal fotonlara dönüşebileceğinden şüpheleniyorlar.

21 cm kozmoloji

Gözlem, Big Bang’e ve Big Bang’den sonraki ilk 200 milyon yıla dayanmaktadır. Bu süre zarfında evrende ilk yıldızlar oluştu ve ışık ilk kez uzayda parladı. Ancak bugün, ilk yıldızlar artık doğrudan teleskoplardan gözlemlenemiyor. Bu nedenle sözde 21 santimetrelik kozmolojiye başvurulur. Sürecin arkasındaki fikir, ilk yıldızlardan gelen ışığın daha sonra evrendeki hidrojenle etkileşime girmesidir. Bu, Büyük Patlama’dan 13,7 milyar yıl sonra bugün hala gözlemlenebilen kozmik arka plan radyasyonunun spektrumunda karakteristik bir imza bırakmış olmalıdır.

Karanlık madde, karanlık enerji ve karanlık foton arayışında

Sadece yerçekimi üzerindeki etkileri aracılığıyla dolaylı olarak görülebilen bir madde türü olan karanlık madde , evrenin toplam kütlesinin yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturur. Ek olarak, karanlık enerji var ve birçok fizikçinin dediği gibi, şimdi de karanlık fotonlar var. Öte yandan, normal kütle, yani pozitif bir atom çekirdeğinin etrafında dönen negatif yüklü elektronlar, evrenimizin kütlesinin sadece yüzde beşini oluşturur. Dünyanın dört bir yanındaki astrofizikçiler, şimdiye kadar sadece dolaylı olarak tespit edilebilen karanlık maddenin gizemini çözmek için yıllardır çalışıyorlar. Şu anda bu, fiziğin kutsal kâsesidir.

Radyo teleskoptan ölçüm verileri

EDGES radyo teleskobundan alınan ölçüm verileri, beklenen değerden net bir sapma gösterdi. Fizikçilere göre bu, karanlık madde ile olası bir etkileşime işaret ediyor. Bu etkiyi açıklayabilmek için, genç evrende sanıldığından daha fazla ışık parçacığı yer almış olmalıdır. Karanlık fotonların geleneksel fotonlara dönüştürülmesi, olağandışı ölçüm verilerini açıklayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir