Aspirin kalp yetmezliği riskini artırır mı?

Aspirin sıklıkla bol miktarda alınır. Şimdi bir çalışma, ilacın kalp yetmezliği riskini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor.

Aspirinin içerdiği asetilsalisilik asit (ASA) kan sulandırıcı, ateş düşürücü ve ağrı kesici etkiye sahiptir. İlaç yüksek kolesterol seviyelerine yardımcı olduğundan, trombozu ve kardiyovasküler hastalıkları önlediğinden ve Leiden Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre kanser riskini bile azalttığından, birçok kişi düzenli olarak uzun süre aspirin alır.

Ancak ilacın özellikle tromboz ve kalp-damar hastalıkları üzerindeki olumlu yönleri tıpta tartışmalıdır. Bazı çalışmalar mortalitede azalma ve önleyici bir etki gösterirken, diğer çalışmalar aspirin almanın kardiyovasküler hastalık üzerinde olumlu bir etki gösterememiştir. Bazı araştırmalar, aspirinin bazı insanlarda kardiyovasküler hastalık riskini artırdığına dair kanıtlar bile bulmuştur. Kalp yetmezliği (kalp yetmezliği) ile kastedilen, yağ birikintileri, koroner arterlerin daralması ve diğer faktörler nedeniyle kalp performansının ciddi şekilde düşmesidir.

Çalışma kalp yetmezliği üzerindeki etkisini inceliyor

Bu nedenle Leuven Katolik Üniversitesi’ndeki (KU Leuven) bilim adamları, ilacın kalp yetmezliği riskini gerçekten artırıp artırmadığını incelemek için on iki ülkeden 30.827 deneğin sağlık verilerini kullanan bir çalışma yürüttüler. Denekler 40 yaşında veya daha büyüktü ve sigara, obezite veya yüksek tansiyon gibi kalp yetmezliği için en az bir risk faktörü taşıyordu. Deneklerin neredeyse dörtte biri geçmişte felç, kalp krizi veya kardiyak aritmiler geçirmişti. Çalışmanın başında kalbinin tekrar sağlıklı olduğu kabul edildi.

Deneklerin dörtte biri çalışma süresince düzenli olarak aspirin aldığını bildirdi. Blerim Mujaj, “Bu, kardiyovasküler hastalık öyküsü olan ve olmayan ve en az bir risk faktörü olan kişilerde aspirin kullanımı ile kalp yetmezliği ilişkisini inceleyen ilk çalışmadır” diye açıklıyor.

Aspirinden önemli ölçüde daha yüksek risk

Beş yıllık takip süresi boyunca 1.330 denek, kalp yetmezliğine ilerleyen kalp hastalığı yaşadı. Düzenli olarak aspirin alan kişiler, aralarında daha fazla temsil edildi. Araştırmaya göre kalp yetmezliği riskiniz yüzde 26 daha yüksek. Bilim adamları, “Hangi veri kümelerini kullandığımıza ve olası etkileyen faktörleri ne kadar dikkate aldığımıza bakılmaksızın, kalp yetmezliği riski her zaman aspirin alımıyla pozitif olarak bağlantılıydı” diye açıklıyor.

Aspirini dikkatli kullanın

Mujaj, “Bu, aspirin kullanımının en az bir risk faktörü olan kişilerde kalp yetmezliği riskini açıkça artırdığını gösteren ilk çalışmadır” dedi. Yazarlarına göre uzman dergisi ESC Heart Failure’da yayınlanan çalışma, olası riskler nedeniyle aspirinin önleyici kullanımının gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

“Gözlemlerimiz, özellikle kalp yetmezliği veya risk faktörleri olan hastalarda aspirin reçete edilirken dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Sonuçları doğrulamak için artık yüksek riskli hastalarla büyük, randomize klinik araştırmalara ihtiyacımız var” diye açıklıyor Mujaj.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir